2018 - Terra Nova
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

december 2018

De taalbarometer is een onderzoek van taalsocioloog Rudi Janssens en BRIO (VUB) naar het taalgebruik van de Brusselaars. Voor deze vierde taalbarometer werden ongeveer 2.500 Brusselaars bevraagd.  Amper zestien procent van de Brusselaars zegt van zichzelf dat ze goed of uitstekend Nederlands spreken, een daling in vergelijking...

Taalwinkel is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De website die binnen dit kader tot stand kwam biedt inspiratie voor andere hogescholen en universiteiten om een taalbeleid uit te bouwen. Ook voor het volwassenenonderwijs en de derde graad secundair...

Vrouwen met migratieachtergrond en ‘het Nederlands’ In de gesprekken en ontmoetingen die ella | kenniscentrum voor gender en etniciteit had met vrouwelijke nieuwkomers en gevestigde migranten, komt het thema taal of de kennis van Ne­derlands vaak aan bod: ‘Het Nederlands’ vormt niet zelden een bekommernis bij (vrouwelijke) nieuwkomers. Velen volgen...

Deze gids formuleert drie onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen om laaggeletterde anderstalige jongeren te leren lezen in het Nederlands. Elke aanbeveling legt in heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/...

Je vindt links naar websites en oefeningen voor anderstaligen en NT2-cursisten op verschillende niveaus: alfabetiseren, beginners, halfgevorderden, gevorderden. Daarnaast vind je ook nog links naar filmpjes, leestips, uitspraaktoepassingen...

Vzw Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis en inspiratie aan organisaties en partners in welzijn en zorg opdat deze op een proactieve, effectieve en zichtbare manier het welzijn en de levenskwaliteit van burgers waarborgen en bevorderen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare Brusselaar. http://www.kenniscentrumwwz.be/kenniscentrum-wwz...

De Vlaamse arbeidsmarkt heeft iedereen nodig, want er is vandaag en de komende jaren een ware arbeidskrapte. Het afgelopen jaar liep bij de VDAB een recordaantal vacatures binnen, goed voor 250.000 in totaal: zo'n 100.000 voor laaggeschoolden en bijna evenveel voor hooggeschoolden. Deze nieuwe Voka...

Onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland trekt de aandacht op de psychische problemen waarmee Syrische vluchtelingen kampen die zich integreren in de Nederlandse samenleving. Wellicht zijn deze vaststellingen ook geldig voor België. In het inburgeringstraject is onvoldoende aandacht voor gespecialiseerde psychische zorg...

Uitnodiging   Het theaterteam van Terra Nova in samenwerking met Over Grenzen interpreteert in zijn jongste productie Levensloop een aantal kleinkunstteksten en klankgedichten uit ons Nederlandstalig patrimonium.  Teksten van Zjef Vanuytsel, Boudewijn De Groot, Cees Buddingh,  Guido Gezelle en Joan Manuel Serrat komen aan bod. De cursisten...

Samen met Bond Zonder Naam organiseert Vluchtelingwerk Vlaanderen een inleefreis rond het vluchtelingenthema. De deelnemers, 14 jongeren en 6 leerkrachten, trekken in de krokusvakantie doorheen Europa langs plaatsen die een belangrijke rol spelen in het Europese asielverhaal. https://www.vluchtelingenwerk.be/road-of-change ...