Ook de volksklassen verhuizen uit Brussel - Terra Nova
16422
post-template-default,single,single-post,postid-16422,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ook de volksklassen verhuizen uit Brussel

Ook de volksklassen verhuizen uit Brussel

De verhuizingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de randstedelijke gemeenten van Vlaanderen of Wallonië worden doorgaans onderzocht met als insteek de stadsvlucht van de middenklassen. Vandaag de dag komt echter 30 % van de personen die vanuit het Gewest naar elders in België verhuizen, uit de volksklassen. De stedelijke volksklassen zijn blootgesteld aan een tweevoudige druk: enerzijds een sociale druk wegens de uitholling van het loonmodel, het tekort aan werkgelegenheid en de economische onzekerheid. Anderzijds een ruimtelijke druk wegens de stijging van de huisvestingskosten in de stad. Geconfronteerd met die druk beslissen sommige gezinnen uit de volksklassen om weg te trekken uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding van werken die de aandacht op dergelijke processen van “bescheiden randverstedelijking”, onder meer in Frankrijk, hebben gevestigd, onderzoekt dit artikel de omvang van dit fenomeen in Brussel. Het verduidelijkt eveneens wat de bestemmingen zijn van de gezinnen uit de volksklassen die wegtrekken uit de centrale volkswijken van Brussel. Vanuit hun standpunt zorgen de verhuizingen naar gemeenten in de nabijgelegen rand of naar andere steden voor een vorm van sociospatiale selectie met grote gevolgen voor de vertrekgebieden.

https://journals.openedition.org/brussels/1631#tocto2n4