Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants - Terra Nova
16015
post-template-default,single,single-post,postid-16015,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

PICUM – het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) is een niet gouvernementele organisatie (ngo) die zich tot doel stelt het respect voor de mensenrechten van ongedocumenteerde migranten in Europa te bevorderen. PICUM streeft tevens naar een dialoog met organisaties en netwerken die soortgelijke bekommernissen delen in andere gebieden van de wereld.Aan de basis sociale rechten wordt vormgegeven in de Internationale Conventie rond Economische, Sociale en Culturele Rechten. Staten limiteren of ontkennen deze rechten vaak aan mensen ronder papieren op basis van hun administratieve status, hetgeen in strijd is met deze conventie.

PICUM beoogt de bevordering van de basis sociale rechten van mensen zonder papieren, zoals:

  • het recht op onderdak
  • het recht op gezondheidszorg
  • het rechte op eerlijke arbeidsvoorwaarden
  • het recht op organiseren
  • het recht op onderwijs en training
  • het recht op een minimum onderhoudstoelage
  • het recht op een familieleven
  • het recht op morele en fysieke integriteit
  • het recht op legale bijstand

http://picum.org/nl/ons-werk/mensen-zonder-papieren/mensenrechten/

http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Basic%20Social%20Rights-%20Belgium.pdf