(STANDAARD)NEDERLANDS: DE SLEUTEL TOT INTEGRATIE IN VLAANDEREN? - Terra Nova
16846
post-template-default,single,single-post,postid-16846,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

(STANDAARD)NEDERLANDS: DE SLEUTEL TOT INTEGRATIE IN VLAANDEREN?

(STANDAARD)NEDERLANDS: DE SLEUTEL TOT INTEGRATIE IN VLAANDEREN?

EEN SOCIOLINGUÏSTISCH-ETNOGRAFISCHE STUDIE NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN HET NT2-BELEID BIJVOLWASSEN NIEUWKOMERS EN DE EFFECTEN ERVAN OP HUN INTERACTIES MET MOEDERTAALSPREKERS

Masterproef van Ella van Hest ; promotor: prof. Dr. Chloé Lybaert

Academiejaar 2017-2018, Universiteit Gent

Met deze masterproef wordt ingegaan op de problematiek die anderstaligen ondervinden bij het leren van de standaardtaal in de NT2 lessen en de taal die moedertaalsprekers in het dagelijkse leven spreken.

Raadpleeg: https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2018-09/Ella_van_Hest_masterproef.pdf