Student en maatschappij in verbinding: leren, reflecteren, engageren - Terra Nova
16065
post-template-default,single,single-post,postid-16065,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Student en maatschappij in verbinding: leren, reflecteren, engageren

Student en maatschappij in verbinding: leren, reflecteren, engageren

Community service learning

Het hoger onderwijs van de 21ste eeuw stelt een brede vorming centraal die studenten een brede kennis en vaardigheden bijbrengt en hen opleidt tot kritische en geëngageerde personen. Dit vereist dat universiteiten en hogescholen zich buiten het leslokaal begeven. Service learning verbindt onderwijs, onderzoek en dienstverlening en stimuleert studenten om zich vanuit hun discipline als actieve burgers te engageren, om nieuwe academische inhouden te toetsen binnen maatschappelijke leercontexten en om dit leerproces terug te koppelen naar het eigen persoonlijk leven.

Op dinsdag 13 december 2016 vond een impulsdag over ‘community service learning’ plaats aan het UCSIA. (zie link naar zip-bestand met teksten en presentaties van de studiedag)

http://www.ucsia.org/download.aspx?c=*UCSIA2&n=122265&ct=122265&e=334213

CSL wordt door het Brussels Studies Institute beschreven een werkvorm om studenten in het hoger onderwijs te betrekken als begeleiders van scholieren om het falen in het secundair onderwijs te bestrijden.

http://www.bsi-brussels.be/medias/upload/files/NoteBSI_universiteiten.pdf