Nederlands oefenen in Brussel vzw Terra Nova: wie zijn we
13383
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13383,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Terra Nova Brussel, wie zijn we

Korte historiek

Op 12 oktober 1973 startte het Centrum voor Werkende Jongeren Brussel taallessen Nederlands voor anderstaligen. Dit met de bedoeling hen beter de samenleving te leren kennen en hen hierin zelfredzaam te maken.

In 1982 werd Taallessen Nederlands aan Jonge Migranten (nu Terra Nova) een aparte vzw met nieuwe beheerders. De vereniging kende een exponentiële groei van cursisten en een hoge diversiteitsgraad.  Er werden avond- en zaterdagcursussen georganiseerd, er werd gesleuteld aan het lesmateriaal en de leermethodiek, er werden meerdere instapmomenten (modules) per jaar voorzien. En dit alles werd gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Om de taallessen te verankeren in het reguliere onderwijsaanbod werd in 2001 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen Terra Nova en Lethas-CVO. In de daaropvolgende jaren organiseerde Terra Nova zomercursussen en ondersteunde de organisatie de culturele activiteiten van de Cultuurbende van het CVO.

Terra Nova startte in 2005 het artistiek project Terra Nova in beeld. Dit project gaf, in de vorm van video en foto’s, gestalte aan de idee van ‘verdraagzaamheid door kennis en respect voor elkaars cultuur’. Centraal stond taal en taalplezier in de vorm van verbale en non-verbale expressie.

In 2013 stopte de samenwerking met CVO Lethas en vond Terra Nova een nieuw onderkomen in de gebouwen van vzw Globe Aroma. Nieuwe uitdagingen, met het oog op een tolerante, kleurrijke en diverse stad, boden zich aan. Hieruit vloeide onze nieuwe visie en missie die invulling vindt in het huidige aanbod.

Mission statement

De vzw Terra Nova wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormingen aanbieden aan anderstaligen. Dit met het oog op een optimale socio-culturele integratie van de cursisten en op het verhogen van hun zelfredzaamheid.

De organisatie wil de opgebouwde expertise i.v.m. taalleergangen voor anderstaligen en socio-culturele projecten inzetten voor het ondersteunen van lesgevers en vormingswerkers van organisaties in het Brusselse werkveld.

Raad van bestuur

De vzw Terra Nova werd opgericht in 1982 (BS 16-9-1982)

Op de algemene vergadering van 29.05.2019 is de Raad van bestuur samengesteld uit volgende leden:

  • Marie-Jeanne Ceuppens, voorzitter
  • Mark de Meyer, penningmeester
  • Lut Laenen, secretaris
  • Kris De Nys, afgevaardigd bestuurder
  • Walter Palmen
  • Raf Sondervorst
  • Suzanne Vandenbosch
  • Fons Vandergraesen
  • Guy Verhelst

De leden zetelen in de Raad van Bestuur als onbezoldigde vrijwilligers.

Team

Het vormingsaanbod van vzw Terra Nova wordt in samenspraak met de Raad van Bestuur gecoördineerd door Marie-Jeanne Ceuppens.

Lesgevers