Nieuws uit Brussel Archives - Terra Nova
123
archive,category,category-nieuws-uit-brussel,category-123,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Nieuws uit Brussel

Vzw Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis en inspiratie aan organisaties en partners in welzijn en zorg opdat deze op een proactieve, effectieve en zichtbare manier het welzijn en de levenskwaliteit van burgers waarborgen en bevorderen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare Brusselaar. http://www.kenniscentrumwwz.be/kenniscentrum-wwz...

Uitnodiging   Het theaterteam van Terra Nova in samenwerking met Over Grenzen interpreteert in zijn jongste productie Levensloop een aantal kleinkunstteksten en klankgedichten uit ons Nederlandstalig patrimonium.  Teksten van Zjef Vanuytsel, Boudewijn De Groot, Cees Buddingh,  Guido Gezelle en Joan Manuel Serrat komen aan bod. De cursisten...

Samen met Bond Zonder Naam organiseert Vluchtelingwerk Vlaanderen een inleefreis rond het vluchtelingenthema. De deelnemers, 14 jongeren en 6 leerkrachten, trekken in de krokusvakantie doorheen Europa langs plaatsen die een belangrijke rol spelen in het Europese asielverhaal. https://www.vluchtelingenwerk.be/road-of-change ...

Op 24 mei 2018 zullen zo’n 1.000 sociaal werkers nadenken en debatteren over de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, vermarkting, vermaatschappelijking en veiligheid. Die dag ontwikkelen zij een toekomstvisie voor het sociaal werk. In voorbereiding publiceert Sociaal.Net een rits bijdragen over sociaal...

De verhuizingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de randstedelijke gemeenten van Vlaanderen of Wallonië worden doorgaans onderzocht met als insteek de stadsvlucht van de middenklassen. Vandaag de dag komt echter 30 % van de personen die vanuit het Gewest naar elders in België verhuizen, uit...

  Kosmopolitisch, meertalig, kruisbestuivend: Brussel zou Brussel niet zijn zonder alle immigratiegolven uit haar geschiedenis. Dat is althans de insteek van reizend festival Made in Bruxsel. Tien avonden lang komt een ander deel van die migratiegeschiedenis aan bod. BRUZZ vraagt iedere spreker om alvast een tipje van de...

ORBIT gaat ervan uit dat onze lokale bestuurders het beste voorhebben met hun gemeente. Ze zijn gebaat bij een duurzame, menswaardige benadering van mensen zonder wettig verblijf. De keuze maken voor een BBB+ voor mensen zonder wettig verblijf is minstens een debat, wie weet een onderdeel van een...

Op de Internationale Dag van de rechten van het Kind herinneren we u eraan dat de rechten van kinderen zonder wettig verblijf niet worden gerespecteerd. Volgens artikel 3 van de Internationale Conventie van de Rechten van het Kind (IVRK) – dat België ondertekend heeft –...

Overzicht van de projecten in Brussel die geselecteerd werden in het kader van de projectoproep 'Nederlands oefenen'. APPLAUS! Cultureel animatiecentrum Beursschouwburg vzw De Brusselse cultuurhuizen bieden anderstalige jongeren thematische oefenkansen Nederlands aan rond kunst en cultuur. De jongeren komen elke sessie samen in één van de kunstinstellingen waar telkens...