NT2 Onderzoek - Terra Nova
131
archive,category,category-nt2-onderzoek,category-131,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

NT2 Onderzoek

In dit advies (2019) formuleert de Vlor een aantal strategische doelstellingen voor het realiseren van een NT2-beleid gericht op de sociale participatie van alle leden van de Vlaamse samenleving en dit als onderdeel van een ruimer integratiebeleid. https://www.vlaanderen.be/publicaties/nt2-en-sociale-participatie-advies-vlor ...

EEN SOCIOLINGUÏSTISCH-ETNOGRAFISCHE STUDIE NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN HET NT2-BELEID BIJVOLWASSEN NIEUWKOMERS EN DE EFFECTEN ERVAN OP HUN INTERACTIES MET MOEDERTAALSPREKERS Masterproef van Ella van Hest ; promotor: prof. Dr. Chloé Lybaert Academiejaar 2017-2018, Universiteit Gent Met deze masterproef wordt ingegaan op de problematiek die anderstaligen ondervinden bij het leren van...

Vrouwen met migratieachtergrond en ‘het Nederlands’ In de gesprekken en ontmoetingen die ella | kenniscentrum voor gender en etniciteit had met vrouwelijke nieuwkomers en gevestigde migranten, komt het thema taal of de kennis van Ne­derlands vaak aan bod: ‘Het Nederlands’ vormt niet zelden een bekommernis bij (vrouwelijke) nieuwkomers. Velen volgen...

Onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland trekt de aandacht op de psychische problemen waarmee Syrische vluchtelingen kampen die zich integreren in de Nederlandse samenleving. Wellicht zijn deze vaststellingen ook geldig voor België. In het inburgeringstraject is onvoldoende aandacht voor gespecialiseerde psychische zorg...

Migratie in cijfers en in rechten 2017 Internationale spanning, nationale soevereiniteit en grondrechten Zoals voorgaande jaren zet het Federaal Migratiecentrum in het rapport 'Migratie in cijfers en in rechten 2017' de gebeurtenissen van de afgelopen periode op een rijtje, analyseert ze, en toetst beleid en praktijk aan...

Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de Vlaamse en Nederlandse samenleving van vandaag en morgen is een goede beheersing van het Nederlands van cruciaal belang. Ook in de 21ste eeuw, waarin de talige...

NT2020 is een netoverschrijdend professionaliseringsinitiatief dat elke NT2-docent wil bereiken, van de Westhoek tot Haspengouw, van de Kempen tot de Vlaamse Ardennen. NT2020 zal via de vier netten aangeboden worden en is er voor elke lesgever NT2 van elk net. NT2020 behelst drie professionaliseringsinitiatieven. Allereerst staan...

Recent onderzoek toont aan dat nieuwe vormen van supervisie met gebruik van sociale media succesvol zijn door communities te creëren en samenwerking via digitale leeromgevingen te intensifiëren. Studenten en supervisoren gebruiken e-mail, GSM, Skype, Dropbox en sociale media zoals Twitter. Studenten geven aan dat hun...