Cursusaanbod Nederlands voor anderstaligen in Brussel
14495
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Cursusaanbod

Cursusaanbod Nederlands voor anderstaligen in Brussel

Overzicht van de cursussen oktober 2017 – juni 2018

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

  • Niveaugroepen

Volgende modules worden 1 x per week aangeboden: niveau 1.1, 1.2, 2.1, 2.2  en BE/TL (basiseducatie/traaglerenden)

  • Start van de cursussen

De cursussen starten in de week van 9 oktober 2017 en eindigen in de week van 11 juni 2018.

  • Locatie

Moutstraat 26 (1ste verdieping), 1000 Brussel. Ingang: Globe Aroma (op binnenkoer achteraan, buitentrap rechts)

  • Lessenrooster

 Cursisten kunnen kiezen uit drie dagdelen om les te volgen: voormiddag (10u – 12u45), namiddag (13u – 15u45) en avond (18u – 20u45)

 

  • Inschrijving

De cursisten worden toegeleid door het project Meeting in samenwerking met Samenlevingsopbouw Brussel. Na een taalscreening worden de kandidaten definitief ingeschreven in de voor hen best aangepaste klasgroep. Zij betalen bij de start van de cursus een inschrijvingsgeld van 15 Euro voor 10 lesweken. Cursisten die minstens 7 op de 10 lessen aanwezig zijn, mogen in hetzelfde cursusjaar gratis aan de volgende modules deelnemen.

Momenteel zijn alle groepen volzet. In januari 2018 starten nieuwe groepen.

Overzicht van de cursussen oktober 2017 – juni 2018

Theater in het Nederlands

  • Doelgroep

Voor de cursisten Nederlands NT2 die minstens geslaagd zijn voor module 2.1.

  • Tijdstip

Elke donderdagavond van 18u30- 21u30

  • Locatie

Huis van het Nederlands, Ph. de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

  • Info en inschrijvingen

Neem contact: dierickxluc9@gmail.com

GSM 0476-331949

Dit jaar worden 2 modules aangeboden van 15 lesweken.

Module 1: 11 oktober 2017 – 1 februari 2018 met toonmoment op 8 februari 2018

Module 2: 22 februari 2018 – 7 juni 2018 met twee toonmomenten op 14 en 16 juni 2018

Overzicht van de cursussen oktober 2017 – juni 2018

Traumaverwerking en stress management


Voor onze cursisten, die vaak onder grote druk leven omwille van hun precaire leefomstandigheden en niet verwerkte trauma’s over gebeurtenissen in hun thuisland, bieden we een driedaagse sessie van 2 uur aan. Hierna kunnen de deelnemers nog gedurende 6 weken éénmaal per week naar een ondersteunende sessie komen om de aangeleerde relaxatie methoden te consolideren.

Data: 19-20-21 september 2017 van 10u – 12u

Locatie: Huis van het Nederlands, Ph. de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

Momenteel is de eerste sessie volzet. Er volgen mogelijk nog nieuwe sessies vanaf januari 2018.

Nieuwe cursus vanaf januari 2018

Textielatelier: breien en haken


Voor migranten, vluchtelingen, asielzoekers die via handvaardigheden als breien en haken hun dagelijks leven een zinvolle invulling willen geven. De meeste deelnemers zijn vrouwen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt en voor wie deze groepsactiviteit een welgekomen afwisseling is in hun geïsoleerd leven. In het textielatelier wordt tijdens het breien en haken ook het leren van het Nederlands op een informele en laagdrempelige manier aangeboden. Handvaardigheid en spreekvaardigheid gaan hand in hand !

  • Info en inschrijvingen

Via mail: mj.ceuppens@telenet.be

GSM: 0474-256320

Programma 2017-2018

Info en visie

Nederlands voor anderstaligen - NT2

Sinds oktober 2015 organiseert de vzw Terra Nova in samenwerking met het project Meeting van Samenlevingsopbouw Brussel taallessen Nederlands voor mensen in een precaire verblijfsituatie.  Het gaat hier om mensen die in afwachting van het antwoord op een asielaanvraag of regularisatie tijdelijk geen toegang hebben tot het reguliere aanbod van taallessen en/of beroepsopleidingen.  Sommigen hebben al lessen Nederlands gevolgd in een asielcentrum of een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs); anderen zijn nieuwkomers.

Naast de taalles 1 x/week kunnen de cursisten hun taalvaardigheden ook oefenen in het OLC (open leercentrum) van het Huis van het Nederlands dat ons door Brusselleer (het CBE centrum voor basiseducatie van Brussel) ter beschikking wordt gesteld.

In onze ogen is onderwijs een universeel recht, niet enkel voor kinderen.  De kennis van de taal van het nieuwe land is een eerste belangrijke stap naar een harmonieus samenleven, over culturele grenzen heen.

Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. The extremists are afraid of books and pens, the power of education frightens them. With education you can kill extremism and terrorism.”

                                                                                              Malala Yousafzai, Nobelprijs voor de vrede 2014                     

Traumaverwerking en stress management

Uit een toevallige ontmoeting met IAHV (International Organisation for Human Values) ontstond een interessante en hoopvolle samenwerking.

Een nieuwe taal leren of een beroepsopleiding volgen vraagt niet enkel inzet maar ook concentratie en doorzetting.  Alle cursisten die zich bij Terra Nova aanbieden doen dit op vrijwillige basis en zijn zeer gemotiveerd. Niettemin stellen wij vast dat cursisten vaak ‘afwezig’ zijn in de les.  Hun hoofd zit vaak vol zorgen : geen of weinig financieel inkomen, angst en onzekerheid over de toekomst, slapeloze nachten met  beelden van niet verwerkte trauma’s uit het verleden. Zij kunnen zich m.a.w. niet concentreren in de les, zijn nog niet klaar om te ‘leren’ en geraken vaak na een paar weken ontmoedigd, komen niet meer regelmatig naar de les om uiteindelijk definitief af te haken.

De IAHV (International Organisation for Human Values) heeft veel ervaring met deze problematiek. Hun vrijwilligers opteren om voorafgaand aan nieuwe leerprocessen eerst werk te maken van het lenigen van de meest acute psychologische noden.  Zij doen dit met hun aanbod van aangepaste stress management en traumaverwerkingssessies die de meest acute symptomen snel en ingrijpend verminderen en dit met meetbare resultaten voor de deelnemer zelf.  Hierdoor leert hij zijn angsten en depressieve gevoelens beheersen waardoor de druk van het leven beter haalbaar wordt. Het leven van elke dag ziet er terug wat hoopvoller uit en een nieuwe toekomst krijgt opnieuw perspectief.

Voor meer info : http://peaceunit-iahv.org/services/trauma-relief-resilience-and-empowerment/

Theater in het Nederlands

Voor nieuwkomers zijn taallessen een eerste logische stap naar integratie in het voor hen nieuwe land.  In de eerste plaats ligt het accent op het aanleren van wat ‘het meest nuttig’ is om zo snel mogelijk te kunnen communiceren met de plaatselijke bevolking : zichzelf voorstellen, boodschappen doen, naar het gemeentehuis gaan, leren tellen, telefoneren, een eenvoudig formulier invullen, zich informeren, leren solliciteren en op zoek gaan naar een job, enz.

Mensen die een 400-tal lesuren Nederlands hebben gevolgd, willen soms ook eens wat creatiever aan de slag met deze hun nieuwe taal.  Vooral bij hen die vaak al in hun thuisland aan culturele activiteiten deelnamen, ontstaat de nood om zich ook hier socio-cultureel wat meer te integreren.  Een eerste stap bestaat meestal uit het oefenen in de receptieve luistervaardigheid door b.v. een theaterbezoek of het volgen van een lezing of een voordracht.  Voor het oefenen van een creatieve productieve spreekvaardigheid is er echter weinig aanbod.

Om deze leemte een invulling te geven begon de vzw Terra Nova in het najaar 2015 met theaterlessen Nederlands voor anderstaligen.  Door meer spreekkansen te creëren, waarbij de cursisten ook expressief aan de slag kunnen gaan geloven wij niet enkel dat hun uitspraak en verstaanbaarheid fors kunnen verbeteren maar ook dat hun spreekangst vermindert. Het biedt daarenboven een vrijetijdsbesteding waarbij zij zich op een creatieve manier kunnen uitleven in hun nieuwe thuisland.